Now showing items 1-2 of 2

  • Stanice pro měření výkonu topení palivových filtrů 

    Jahoda, Patrik
    Tato práce je zaměřená na návrh a realizaci stanice pro měření výkonů topení moderních palivových filtrů. Úvodní část práce je zaměřena na teoretické seznámení problematiky čistoty nafty a funkcí palivových filtrů. Druhá ...
  • Vývoj laboratorního modelu pro testování sezonního topného faktoru 

    Fiala, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá automatizací procesu testování sezónního topného faktoru SCOP u tepelných čerpadel. V práci je vysvětlen postup testování podle normy EN 14 825 a zobrazen formou vývojových diagramů. Dále je ...