Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh kompaktního stroje pro třískové obrábění klíčů 

    Žůrek, František
    Výroba bezpečnostních klíčů je z pohledu výrobních strojů poměrně specifickou oblastí. Stále více a více komplexní a složitější principy zámků jsou patentovány a uváděny do praxe. K výrobě těchto klíčů slouží zákazníkovi ...
  • Testování technologie on-the-fly přístrojem LaserTRACER 

    Vala, Michal
    Diplomová práce popisuje realizaci a testování technologie on-the-fly pomocí samonaváděcího interferometru. Touto metodou je možné uskutečnit měření s větším množstvím měřených bodů a snížení času kalibrace obráběcího ...