Now showing items 1-1 of 1

  • Pasivní kompenzace teplotních deformací u obráběcího stroje 

    Šabart, Adam
    Předkládaná diplomová práce se zabývá pasivní kompenzací teplotních deformací u příčníku portálového obráběcího centra. Problém je řešen pomocí výpočtového modelování s využitím metody konečných prvků v prostředí programu ...