Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modely spolehlivosti v technické praxi 

    Schwarzenegger, Rafael
    Tato práce popisuje a aplikuje parametrické a neparametrické modely spolehlivosti na cenzorovaná data. Ukazuje implementaci spolehlivosti v metodologii Six Sigma. Metody jsou využity pro přežití/spolehlivost reálných ...