Now showing items 1-1 of 1

  • Laboratorní simulátor pro studium radiálních kluzných ložisek 

    Vincenc, Jan
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem simulátoru radiálních kluzných ložisek s přípravou pro implementaci transparentního ložiska ze safírového monokrystalu, skrze které je možné pozorovat kontaktní oblast čepu a ...