Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočet savky turbiny na zadané parametry 

    Žák, František
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového tvaru sací trouby na lokalitu MVE Katovice, při dodržení zástavbových rozměrů. První část práce je věnována formulaci problému, popsání základní funkce sací trouby, její účinnosti ...