Now showing items 1-1 of 1

  • Stabilizace chaosu: metody a aplikace 

    Hůlka, Tomáš
    Tato práce se zabývá deterministickým chaosem a vybranými možnostmi jeho stabilizace. Práce stručně přibližuje problematiku deterministického chaosu a uvádí běžně používané nástroje analýzy dynamických systémů vykazujících ...