Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh a výroba modulu pro řízení motorů na nízká napětí 

    Ludva, Stanislav
    Cílem této diplomové práce je navrhnout a realizovat univerzální řídicí jednotku určenou k ovládání elektrických motorů malých napětí – elektronicky komutovaného, stejnosměrného a krokového. To zahrnuje vytvoření vhodné ...