Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh asistenční brzdy pro mechanický invalidní vozík 

    Vaněk, Roman
    Úkolem této diplomové práce byl návrh asistenční brzdy pro mechanický invalidní vozík. Teoretická část obsahuje rozdělení invalidních vozíků a dostupnou technologii brzdících systémů. V praktické části byl vytvořen návrh ...