Now showing items 1-1 of 1

  • Modelování dvoufázového proudění bublin v mikrofluidice 

    Stehlík, Martin
    Práce se zabývá simulací bublin v mikrokanálku a nastaveními, která ovlivňují jejich parametry. První část je věnována rešerši využití mikrofluidních bublin, mikromíchadel a tvorbě kapiček. Druhá část se zabývá simulací ...