Now showing items 1-1 of 1

  • Design elektrického nádražního vozíku 

    Skotnica, Vojtěch
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem designu Elektrického nádražního vozíku. Součástí práce je rešeršní část, která se zabývá historickým pozadím, současnými produkty, trendy, technickými specikacemi a možnostmi aplikací ...