Now showing items 1-1 of 1

  • Depozice Ga a GaN nanostruktur na grafenový substrát 

    Hammerová, Veronika
    Tato diplomová práce se věnuje depozici Ga a GaN struktur na grafenový substrát vyrobený metodou mechanické exfoliace. Mechanická exfoliace byla provedena novou metodou použitím DGL Gel-Filmu s kineticky kontrolovanou ...