Now showing items 1-1 of 1

  • Design kardiologické gama kamery 

    Smrčková, Alena
    Tématem této diplomové práce je design kardiologické gama kamery. Hlavním cílem práce je navrhnout originální, vizuálně i ergonomicky vyvážený design pro sedícího či napůl ležícího pacienta s využitím nejnovějších technologií ...