Now showing items 1-1 of 1

  • Matematické modelování pomocí diferenciálních rovnic 

    Béreš, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na problematiku nelineárních diferenciálních rovnic. Obsahuje věty důležité k určení chování nelineárního systému pouze za pomoci zlinearizovaného systému, což je následně ukázáno na rovnici ...