Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv stárnutí na vlastnosti sendvičových materiálů 

    Smékal, Aleš
    První část práce se zabývá obecným popisem sendvičových materiálů. Počínaje skládáním jednotlivých částí sendvičového panelu, způsobu přenosu zatížení, možného vlivu prostředí na lepidlo a zkoušení hotového sendvičového ...