Now showing items 1-1 of 1

  • Aktivní aerodynamické prvky osobních vozidel 

    Stiborová, Dana
    Tato diplomová práce je zaměřena na návrh aktivních aerodynamických prvků, konkrétně uzavíratelného kanálu pro přívod chladícího vzduchu k brzdám a automobilového křídla s proměnnou polohou naklopení. V rámci diplomové ...