Now showing items 1-2 of 2

  • Analýza vyboulování trubek kapalinou 

    Zdráhala, Radim
    Diplomová práce je zaměřena na analýzu chování tenkostěnného trubkového zkušebního vzorku během technologické zkoušky vyboulování trubek kapalinou. Zkušební vzorek ve formě trubky byl vyroben z austenitické korozivzdorné ...
  • Vlastní a vynucené kmitání kapaliny v rotačně symetrické oblasti 

    Skopalová, Kristýna
    Diplomová práce se zabývá určením vlastního a vynuceného kmitání reálné kapaliny ve válcové oblasti a v mezikruží. Zaměřuje se také na případ rezonance, jenž má nepříznivý vliv na hydraulický obvod. Výsledkem práce jsou ...