Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh mobilního robotu 

    Valík, Michal
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem mechanické konstrukce mobilního robotu. Cílem je sestavit kompletní výkresovou dokumentaci k výrobě prototypu. Teoretická část práce analyzuje současný stav mobilních robotů. V praktické ...