Now showing items 1-1 of 1

  • Oprava turbínové skříně 

    Jelínek, Tomáš
    Tato diplomová práce se zabývá opravou parní protitlaké jednostňové turbíny. Práce je zadaná na konkrétní případ turbíny Spilling. Je zde zpracován revizní nález této turbíny s návrhem oprav nebo výměnou poškozených částí. ...