Now showing items 1-1 of 1

  • Rotační manipulátor pro ruční svařování bubnů zakladače EXYZ 

    Pečenka, Tomáš
    Cílem této diplomové práce je návrh rotačního svařovacího manipulátoru pro ruční svařování lanových bubnů zakladače EXYZ. Zařízení je navrhováno za účelem zvýšení kvality prováděných svarů, které byly doposud zhotovovány ...