Now showing items 1-1 of 1

  • Konstrukce zařízení pro nanášení polymerních povlaků 

    Meluzín, Ondřej
    Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a následnou realizací zařízení pro nanášení polymerních kluzných laků na pracovní plochy kluzných ložisek automobilových motorů. V první části práce je provedena rešerše ...