Now showing items 1-5 of 5

 • Automatizace obrábění hliníkových odlitků 

  Filistein, Jakub
  Diplomová práce se zabývá návrhem automatizované linky pro obrábění, odjehlení a montáž. V jednotlivých kapitolách je popsána stávající technologie výroby, návrh a výběr nového řešení a technicko – ekonomické zhodnocení, ...
 • Návrh na zefektivnění výroby rotační součásti 

  Trčka, Radim
  Tato diplomová práce se zabývá obráběním rotační součásti z kompozitního materiálu. Na součásti bylo provedeno porovnání dvou výrobních technologií. Cílem práce je rozbor a výpočet nákladů daných technologií, pro rozdílné ...
 • Návrh výroby speciálního obráběcího nástroje pro zhotovení detailu T-drážky 

  Opršál, Radek
  Cílem diplomové práce by návrh speciálního obráběcího nástroje pro zefektivnění výroby detailu T-drážky na součásti tělesa upínače. Práce pojednává o stávající výrobě součásti, včetně popisu materiálu, použitých strojů a ...
 • Obnova hřídele vzduchotechnického soustrojí 

  Veselý, Libor
  Magisterská práce se zabývá způsobem odstranění poruchy vzduchotechnické jednotky. Jsou zde analyzovány možné příčiny poruchy vzduchotechnického soustrojí a navrženy varianty řešení způsobu opravy. První navržená varianta ...
 • Obrábění součástí v malosériové výrobě s aplikací CNC strojů 

  Vaverka, Jiří
  Tématem této práce je zvolení optimální výrobní technologie pro vybraného představitele. Cílem této práce je porovnat výrobu na klasických obráběcích strojích a na NC a CNC strojích. Obě varianty jsou vyhodnoceny z hlediska ...