Now showing items 1-1 of 1

  • Nízkoteplotní rastrovací tunelová mikroskopie 

    Sojka, Antonín
    Diplomová práce je rozdělena do dvou částí. První část pojednává o výrobě chromových a kobaltových hrotů pro SP-STM s následným testování chromových hrotů na systému Fe-Ir(111). Dále jsou v první části uvedené výsledky z ...