Now showing items 1-2 of 2

  • Hydraulicky poháněné česle pro malou vodní elektrárnu 

    Snášelová, Dana
    Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem hydraulického čistícího stroje česlí umístěného v přívodním kanále malé vodní elektrárny. Součástí práce je také návrh hydraulického obvodu a pevnostní analýza pomocí ...
  • Výpočet savky turbiny na zadané parametry 

    Žák, František
    Tato diplomová práce se zabývá návrhem nového tvaru sací trouby na lokalitu MVE Katovice, při dodržení zástavbových rozměrů. První část práce je věnována formulaci problému, popsání základní funkce sací trouby, její účinnosti ...