Now showing items 1-1 of 1

  • Projekt systému managementu kvality 

    Böhm, Libor
    Tato diplomová práce se zabývá analýzou systému managementu podle kritérií mezinárodní normy ISO 9001. Podává vysvětlení o významu jednotlivých norem z oblasti řízení kvality a vymezuje klíčové oblasti v systému managementu ...