Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh systému managementu kvality 

    Poprac, Martin
    Obsahom diplomovej práce je teoretický popis systému riadenia podniku so zavedeným manažmentom kvality, ďalej analýza stavu systému manažmentu vybraného podniku voči predošlému ideálnemu modelu a návrh opatrení na doplnenie ...