Now showing items 1-2 of 2

  • Racionalizace výroby součásti 

    Bartl, Lukáš
    Diplomová práce je zaměřena na návrh racionalizačních řešení součástky Bonnet, která je typovým představitelem nejdůležitějších úseků širšího spektra součástek od zákazníka. Úvodní část popisuje součástkovou základnu, podle ...
  • Racionalizace výroby součásti zemědělského stroje 

    Tenora, Tomáš
    Diplomová práce se zabývá procesem obrábění výkovku ojnice, a to ve spolupráci se společností Zetor Tractors a.s. První kapitola práce je zaměřena na bližší představení společnosti. Druhá kapitola obsahuje podrobnější ...