Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh vytápění a větrání pro „Emotivní dům“ 

    Brázda, Jan
    Diplomová práce se zabývá návrhem vytápění a větrání pro Emotivní dům navržený autorem diplomové práce. V první části je představena stavba a stavební řešení. V další části výpočet tepelné ztráty a návrh teplovzdušného ...