Now showing items 1-1 of 1

  • Vliv klimatických podmínek na adhezi v kontaktu kola a kolejnice 

    Nohel, Rostislav
    Předložená diplomová práce je zaměřena na experimentální výzkum vlivu klimatických podmínek na adhezi kontaktu kola a kolejnice, kde klimatickými podmínkami jsou myšleny dva parametry, a to teplota okolního vzduchu a vzdušná ...