Now showing items 1-1 of 1

  • Výpočtové modelování samobuzeného kmitání při obrábění 

    Malý, Pavel
    Diplomová práce se zabývá analýzou produktivity a efektivity řezného procesu frézování. Pro zjištění kritické hloubky třísky byla analyzována reálná frézka. Model frézky byl vytvořen v programu Autodesk Inventor. Analýza ...