Now showing items 1-2 of 2

  • Diagnostika vibrací strojů při kusových zkouškách 

    Kohutek, Tomáš
    Tato diplomová práce pojednává o diagnostice vibrací strojů při kusových zkouškách v průmyslovém podniku Siemens Electric Machines s.r.o. v Drásově. V práci je vypracován návrh systému diagnostiky, který obsahuje vybrané ...
  • Moderní přístupy v údržbě 

    Pšenková, Tereza
    Tato diplomová práce pojednává o údržbě v podniku a moderních přístupech jejího řízení. Jedním z nejvyšších stupňů údržby je údržba proaktivní, využívající technické diagnostiky ke zjišťování příčin vzniku poruch. K ...