Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh aplikační cisterny pro nosič výměnných nástaveb MEGA 33 

    Koukal, Vojtěch
    Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem aplikační cisterny pro nosič výměnných nástaveb MEGA 33. První část práce pojednává o možnostech plnění a vyprazdňování, o možných variantách používaných materiálů nádrží ...