Now showing items 1-5 of 5

 • Magnetostrikční vibrační generátor 

  Šumpelová, Jana
  Tato práce se zabývá myšlenkou harvestování energie pomocí vibrací. Popisuje magnetostrikční princip jako možnost získávání elektrické energie. Jedná se o generátor tvořený z nosníku s magnetostrikčním materiálem (Terfenol-D) ...
 • Tuhost ramene průmyslového robotu 

  Vogel, Jan
  Analýza tuhosti ramene průmyslového robotu s lineární kinematikou při operaci vrtání za pomoci optického skeneru. Nalezení optimální velikosti řezné síly pro vrtání tak, aby deformace ramen byla minimální a zároveň, aby ...
 • Vliv vibrací na životnost vztlakových klapek letounu L 410 NG 

  Častulík, Lubomír
  Diplomová práce se zabývá návrhem metodiky pro stanovení vlivu vibrací na únavovou životnost a rychlost šíření trhlin u vztlakových klapek letounu L 410 NG. Úvodní část práce obsahuje potřebné informace o letounu a zatížení ...
 • Vnitřní akustika osobního automobilu 

  Prokšová, Lucie
  Práce se zabývá analýzou akustických vlastnosti vnitřního prostoru osobního automobilu pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je analýza budicích účinků od jednotlivých zdrojů vibrací a vyhodnocení odezvy ve vnitřním ...
 • Využití akustické emise při sledování hydraulických strojů 

  Závorka, Dalibor
  Cílem této diplomové práce je objasnit moţnosti vyuţití akustické emise jako diagnostického nástroje pro pouţití u hydraulických strojů. Zejména při odhalování výskytu trhlin v součástech stroje, a to za předpokladu změny ...