Now showing items 1-1 of 1

  • Využití akustické emise při sledování hydraulických strojů 

    Závorka, Dalibor
    Cílem této diplomové práce je objasnit moţnosti vyuţití akustické emise jako diagnostického nástroje pro pouţití u hydraulických strojů. Zejména při odhalování výskytu trhlin v součástech stroje, a to za předpokladu změny ...