Now showing items 1-1 of 1

  • Design kráčivého rypadla 

    Wenzl, Filip
    Tématem diplomové práce je design kráčivého rypadla. Práce se zabývá koncepčním řešením inovativní možnosti dálkového ovládání a popisuje konstrukční, technologické a ergonomické aspekty tohoto řešení s ohledem na současné trendy.