Now showing items 1-2 of 2

  • Návrh nového chladícího okruhu 

    Albert, Tomáš
    Tato diplomová práce seznámí čtenáře s návrhem nového chladícího okruhu a jeho modernizací. Součástí je výpočet tepelného výměníku a návrh ostatních částí, jako jsou například čerpadla, nebo chladící věže. Dále se zabývá ...
  • Parní kotel na odpadní teplo z kogenerační jednotky 

    Vilga, Filip
    Cieľom diplomovej práce bol návrh parného kotla na odpadné teplo spalín z kogeneračnej jednotky bioplynovej stanice pri stanovenom prietoku a teplote spalín z výfuku motora a pre požadovaný tlak pary. Súčasťou práce je ...