Now showing items 1-1 of 1

  • Vzduchem chlazený kondenzátor 

    Bochníček, Ondřej
    Tato diplomová práce se zabývá vzduchem chlazeným kondenzátorem. Konkrétní pozornost je zaměřena na kondenzátor v brněnské spalovně komunálních odpadů SAKO. Je zde uveden obecný postup výpočtu součinitele prostupu tepla, ...