Now showing items 1-1 of 1

  • Měření dynamických charakteristik zpětných armatur 

    Novák, Jan
    Diplomová práce nabízí přehled dosud známých používaných zpětných armatur. Jsou zde popsány jejich vlastnosti, využití a problematika tzv. „práskání“ vycházející z hydraulického rázu. V této práci jsou měřeny a porovnány ...