Now showing items 1-2 of 2

  • Parametry laserového paprsku 

    Hort, Zbyněk
    Diplomová práce se skládá celkem ze tří hlavních částí. První část práce se věnuje teoretickému popisu laseru a ostatních nekonvenčních technologií. V druhé části je práce zaměřena na odzkoušení nastavení parametrů laseru ...
  • Volba vhodné technologie pro výrobu svařované konstrukce elektrokotle JE 12 a JE 6 

    Janás, Milan
    Diplomová práce na téma volba vhodné technologie pro výrobu svařované konstrukce elektrokotle JE6/12 má za cíl zhodnotit dostupné technologie výroby a vybrat nejvhodnější z nich. Výběr technologií se zaměřuje především na ...