Show simple item record

Using Cosmos FloWorks for analysis of the ESEM differential chamber

dc.contributor.advisorMaxa, Jiřícs
dc.contributor.authorJašek, Michalcs
dc.date.accessioned2019-04-03T22:11:07Z
dc.date.available2019-04-03T22:11:07Z
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationJAŠEK, M. Analýza komory diferenciálního čerpání EREM pomocí systému Cosmos FloWorks [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2009.cs
dc.identifier.other20960cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6523
dc.description.abstractV práci bude nejprve popsána stručná problematika elektronové mikroskopie a následně v systému SolidWorks vymodelovány vybrané tři tvary komory diferenciálního čerpání, na kterých bude pomocí systému Cosmos FloWorks provedena analýza čerpání plynu pro vytvoření vakua. Výsledky analýzy budou podrobeny zhodnocení vzhledem k požadavku, aby v dráze primárního svazku elektronů byl co nejnižší tlak z důvodu zabránění jeho rozptylu.cs
dc.description.abstractThe paper outlines fundamental issues of electron microscopy and models three selected shapes of the differential chamber using the SolidWorks system. The models are then analysed using Cosmos FloWorks with regard to vacuum pumping. The aim is to find a model with minimum pressure in the electron beam trajectory and hence the least dissipation.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectCADcs
dc.subjectCAEcs
dc.subjectEREM.cs
dc.subjectCADen
dc.subjectCAEen
dc.subjectEREM.en
dc.titleAnalýza komory diferenciálního čerpání EREM pomocí systému Cosmos FloWorkscs
dc.title.alternativeUsing Cosmos FloWorks for analysis of the ESEM differential chamberen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-09cs
dcterms.modified2009-07-07-11:45:30cs
thesis.disciplineElektrotechnická výroba a managementcs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav elektrotechnologiecs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20960en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 17:12:16en
sync.item.modts2021.11.12 16:36:35en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeŠpinka, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Jiří Vondrák, DrSc. (předseda) doc. Ing. Jiří Vaněk, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. František Bartes, CSc. (člen) doc. Ing. Jiří Maxa, Ph.D. (člen) doc. Ing. Petr Křivík, Ph.D. (člen)cs
but.defenceDiplomant seznámil státní zkušební komisi se zadáním, zpracováním a výsledky své diplomové práce a zodpověděl otázky a připomínky oponenta. Otázky u obhajoby: 1. Čím si vysvětlujete nárůst tlaku a pokles rychlosti částic plynu v oblasti před clonkou PLA2 ? 2. Doporučte postup dalších prací v této oblasti. 3. Výhody Lavalovy dýzy.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record