Show simple item record

Sensor of condensed moisture

dc.contributor.advisorBeneš, Petrcs
dc.contributor.authorKrejčí, Jakubcs
dc.date.accessioned2018-10-21T16:58:23Z
dc.date.available2018-06-06cs
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationKREJČÍ, J. Snímač kondenzované vlhkosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2017.cs
dc.identifier.other103021cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65241
dc.description.abstractTato diplomová práce pojednává o problematice měření kondenzované vlhkosti ve stavebních konstrukcí pomocí měření vlhkosti pórovitého materiálu. Byl proveden průzkum trhu dostupných snímačů, byly vytvořeny snímače vlastní konstrukce založené na kapacitním principu a změřeny jejich charakteristiky. Také je popsána metoda, kterou je tento snímač kalibrován, aby měření co nejvíce odpovídalo skutečným podmínkám při kondenzaci vody ve stavebních konstrukcích.cs
dc.description.abstractThis master thesis deals with measuring condensed moisture in constructions using measuring moisture porosity material. Market research was performed and were made sensors own construction based on capacity principle and their attributes were measured. In this thesis is also described method, which is used for calibration for conditions in building constructions causing condensation of water.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 1 roku/letcs
dc.subjectsnímačcs
dc.subjectkondenzacecs
dc.subjectkalibracecs
dc.subjectpórovitý materiálcs
dc.subjectvlhkostcs
dc.subjectAD7747cs
dc.subjectI2Ccs
dc.subjectsensoren
dc.subjectcondensationen
dc.subjectcalibrationen
dc.subjectporosity materialen
dc.subjectmoistureen
dc.subjecthumidityen
dc.subjectAD7747en
dc.subjectI2Cen
dc.titleSnímač kondenzované vlhkostics
dc.title.alternativeSensor of condensed moistureen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-06cs
dcterms.modified2017-06-08-15:30:22cs
thesis.disciplineKybernetika, automatizace a měřenícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. Ústav automatizace a měřicí technikycs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103021en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.30 21:27:58en
sync.item.modts2020.03.30 19:53:29en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta elektrotechniky a komunikačních technologiícs
dc.contributor.refereeHavránek, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeplk. gšt. prof. Dr. Ing. Alexandr Štefek (předseda) doc. Ing. Petr Beneš, Ph.D. (místopředseda) Ing. Jiří Fialka, Ph.D. (člen) Ing. Tomáš Macho, Ph.D. (člen) Ing. Libor Veselý, Ph.D. (člen)cs
but.defenceStudent obhájil diplomovou/bakalářskou práci.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programElektrotechnika, elektronika, komunikační a řídicí technikacs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record