Show simple item record

Simulation and damping of the excited pulsation

dc.contributor.advisorHabán, Vladimírcs
dc.contributor.authorKubis, Alešcs
dc.date.accessioned2018-10-21T20:28:24Z
dc.date.available2014-06-16cs
dc.date.created2009cs
dc.identifier.citationKUBIS, A. Modelování a tlumení vynucených pulzací [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2009.cs
dc.identifier.other20965cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/6532
dc.description.abstractCílem diplomové práce je návrh matematického a numerického modelu simulujícího chování tříplunžrového čerpadla, soustavy potrubí a tlumících prvků. Tato práce obsahuje kapitoly, kde popisujeme a odvozujeme použité metody. Dále obsahuje kapitoly, ve kterých jsou popsány numerické modely jednotlivých prvků systému, včetně grafů funkčních závislostí získaných z výpočetního programu. Závěrečná kapitola obsahuje numerický model tříplunžrového čerpadla bez tlumících prvků. Pokračování mé práce předpokládám ve sladění tlumících prvků a navrženého čerpadla.cs
dc.description.abstractThe aim of diploma thesis is design math and numeric system, which simulate these features: model of threeplunger piston pump, system of piping and damping elements. This thesis also contains chapters, which describing numeric models of particular’s elements of system with charts of function dependencies from computation’s program. The last chapter contains numeric model of treeplunger piston pump without damping elements. Continuation of my diploma thesis should be a harmonized of damping elements and designed pump.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsPřístup k plnému textu prostřednictvím internetu byl licenční smlouvou omezen na dobu 5 roku/letcs
dc.subjectTříplunžrové čerpadlocs
dc.subjecttlumící prvkycs
dc.subjectsimulacecs
dc.subjectmodelcs
dc.subjectvýpočetní programcs
dc.subjectthreeplunger piston pumpen
dc.subjectdamping elementsen
dc.subjectsimulationen
dc.subjectmodelen
dc.subjectcomputation’s programen
dc.titleModelování a tlumení vynucených pulzacícs
dc.title.alternativeSimulation and damping of the excited pulsationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2009-06-16cs
dcterms.modified2009-07-15-11:45:25cs
thesis.disciplineFluidní inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústavcs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid20965en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 19:49:48en
sync.item.modts2020.03.31 16:34:53en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeFranc, Zdeněkcs
dc.description.markAcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeeprof. Ing. Michal Varchola, CSc. (předseda) prof. Ing. František Pochylý, CSc. (místopředseda) prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. (člen) prof. RNDr. Milada Kozubková, CSc. (člen) doc. Ing. Pavel Rudolf, Ph.D. (člen) Ing. Zdeněk Franc, Ph.D. (člen) Ing. Aleš Skoták, Ph.D. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojní inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record