Show simple item record

Study of the Business Development Management in the Business Organization

dc.contributor.advisorJuřica, Pavelcs
dc.contributor.authorMaršálek, Vítcs
dc.date.accessioned2019-05-17T02:12:57Z
dc.date.available2019-05-17T02:12:57Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMARŠÁLEK, V. Analýza a optimalizace procesů podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2017.cs
dc.identifier.other103622cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65346
dc.description.abstractTato práce je zaměřena na optimalizaci procesů ve společnosti Air Bank, a.s. Cílem bude zanalyzovat bankovní proces tzv. „Kompletace nové rámcové smlouvy“ s následným návrhem optimalizace pro rychlejší řešení úkolů. V první části budou představeny teoretické poznatky, které mají za úkol seznámit čtenáře se základními pojmy, které se týkají procesů a jejich optimalizace. V další části bude provedena samotná analýza stávajících činností. Přínos práce bude v samotné analýze vybraných procesů a také navržení řešení, které bude mít reálný přínos pro chod celého oddělení.cs
dc.description.abstractThis thesis is focused on optimizing processes at Air Bank, a.s. The aim will be to analyze the banking process called. "Completing the new framework agreement" with the subsequent design optimization for faster problem solving. The first part will be presented theoretical insights that are intended to familiarize the reader with the basic concepts relating to the processes and their optimization. The next part will be focused on analysis of existing activities. Contribution of thesis will be in the analysis of selected processes and propose solutions that will have a real benefit for the operation of the entire department.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelskács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectProcescs
dc.subjectProcesní Analýzacs
dc.subjectOptimalizace Procesůcs
dc.subjectBusiness Process Model and Notationcs
dc.subjectProcessen
dc.subjectProcess Analysisen
dc.subjectProcess Otimizationen
dc.subjectBusiness Process Model and Notationen
dc.titleAnalýza a optimalizace procesů podnikucs
dc.title.alternativeStudy of the Business Development Management in the Business Organizationen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-08cs
dcterms.modified2017-06-15-10:21:30cs
thesis.disciplineŘízení a ekonomika podnikucs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav managementucs
thesis.levelInženýrskýcs
thesis.nameIng.cs
sync.item.dbid103622en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 08:34:25en
sync.item.modts2020.03.31 04:38:44en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta podnikatelskács
dc.contributor.refereePiešová, Katarínacs
dc.description.markCcs
dc.type.drivermasterThesisen
dc.type.evskpdiplomová prácecs
but.committeedoc. Ing. Robert Zich, Ph.D. (předseda) doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D. (místopředseda) Ing. et Ing. Pavel Juřica, Ph.D. (člen) Ing. Petr Novák, Ph.D. (člen) Ing. Roman Ptáček, Ph.D. (člen)cs
but.defenceotázky vedoucího: zodpovězeno otázka oponenta: zodpovězeno doc. Zich: V čem vidíte nákladové omezení, jak vysoké jsou náklady? částečně zodpovězeno doc. Zich: Z čeho vychází vaše SWOT analýza? částečně zodpovězeno doc. Zich: Co je to neefektivita, jak jste ji vyhodnotil? částečně zodpovězeno doc. Zich: Co je to optimalizace? Jaké byly vaše optimalizační kritéria? částečně zodpovězeno doc. Pirožek: Nekomparoval jste to s konkurencí. Platí pořád omezený vklad pro danou společnost? částečně zodpovězeno doc. Zich: Jak procesní přístup může bance pomoct v dalším rozvoji hodnocení procesů? částečně zodpovězeno doc. Zich: Jak byste přistoupil k benchmarkingu procesů v bance? Co je to benchmarking? Za jakým účelem ho provádíme? částečně zodpovězeno doc. Zich: Jakým způsobem můžete mapovat procesy v bance, když nemáte přístup do ostatních bank? částečně zodpovězenocs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programEkonomika a managementcs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record