Show simple item record

CVD graphene sensor of relative humidity measured in ambient and high vacuum conditions

dc.contributor.advisorBartošík, Miroslavcs
dc.contributor.authorUrbiš, Jakubcs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:14Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:14Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationURBIŠ, J. CVD grafenový sensor relativní vlhkosti měřený v atmosférických podmínkách a podmínkách vakua [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101583cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65349
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá využitím grafenu jako sensoru plynu a vlivem hradlového na- pětí na změnu citlivosti sensoru. V první části jsou shrnuty poznatky, týkající se grafenu jako sensoru vodíku, kyslíku a vody. Experimentální část byla věnována měření a porovnání změny odporu v závislosti na okolní vlhkosti a to pro čistý grafen, grafen modifikovaný ionty Ar+ a gra- fen s nanesenou vrstvou Ga. Další experiment se zabýval rychlostí ustalování odporu grafenu poté co bylo na hradlo připojeno napětí. Poslední část se zabývá úpravou environmentální komory.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the utilization of graphene as a gas sensor and the effect of gate voltage on sensor sensitivity change. The first part summarizes knowledge about graphene as a sensor of hydrogen, oxygen and water. The experimental part was devoted to measuring and comparing resistance variation in dependence on ambient humidity for pure graphene, graphene-modified by Ar+ ions and Ga-coated graphene. Another experiment dealt with the rate at which the resistance of graphene was stabilized after an application of gate voltage. The last part deals with the environmental chamber.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectgrafencs
dc.subjectgrafenový sensorcs
dc.subjectvodíkcs
dc.subjectkyslíkcs
dc.subjectrelativní vlhkostcs
dc.subjectgrapheneen
dc.subjectgraphene sensoren
dc.subjecthydrohenen
dc.subjectoxygenen
dc.subjectrelative humidityen
dc.titleCVD grafenový sensor relativní vlhkosti měřený v atmosférických podmínkách a podmínkách vakuacs
dc.title.alternativeCVD graphene sensor of relative humidity measured in ambient and high vacuum conditionsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-20-09:57:07cs
thesis.disciplineFyzikální inženýrství a nanotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrstvícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101583en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:51:23en
sync.item.modts2020.03.31 06:55:11en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeMach, Jindřichcs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Tomáš Šikola, CSc. (předseda) prof. RNDr. Miroslav Liška, DrSc. (místopředseda) prof. RNDr. Bohumila Lencová, CSc. (člen) prof. RNDr. Petr Dub, CSc. (člen) prof. RNDr. Radim Chmelík, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Jiří Spousta, Ph.D. (člen) doc. Ing. Radek Kalousek, Ph.D. (člen) prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. (člen) RNDr. Antonín Fejfar, CSc. (člen)cs
but.defencecs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programAplikované vědy v inženýrstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record