Show simple item record

Desing and Production of Plastic Adapter to Floor Nozzle

dc.contributor.advisorSedlák, Josefcs
dc.contributor.authorČerný, Martincs
dc.date.accessioned2019-05-17T13:25:15Z
dc.date.available2019-05-17T13:25:15Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationČERNÝ, M. Návrh a výroba plastové redukce k podlahové hubici [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2017.cs
dc.identifier.other101209cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65350
dc.description.abstractTato práce se zabývá návrhem a výrobou prototypů plastových redukcí k podlahové hubici. Jednotlivé tvary a rozměry redukcí jsou navrženy a zkonstruovány ve 3D parametrickém softwaru Autodesk Inventor. Modely redukcí jsou vyrobeny pomocí aditivní metody Fused Deposition Modeling s využitím 3D tiskárny uPrint. Práce je ukončena technicko-ekonomickým zhodnocením s následným rozborem a celkovým zhodnocením aplikované technologie.cs
dc.description.abstractThis work deals with the design and manufacture of prototypes of plastic reduction to the floor nozzle. Individual shapes and dimensions of the reduction are designed and constructed in 3D parametric software Autodesk Inventor. Models of reduction are produced using an additive method of Fused Deposition Modeling utilizing a 3D printer uPrint. Work is completed techno-economic evaluation with the subsequent analysis and overall evaluation of the applied technology.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrstvícs
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectPlastová redukcecs
dc.subjectpodlahová hubicecs
dc.subjectAutodesk Inventorcs
dc.subject3D tiskárnacs
dc.subjectuPrint.cs
dc.subjectPlastic reductionen
dc.subjectfloor nozzleen
dc.subjectAutodesk Inventoren
dc.subject3D printeren
dc.subjectuPrint.en
dc.titleNávrh a výroba plastové redukce k podlahové hubicics
dc.title.alternativeDesing and Production of Plastic Adapter to Floor Nozzleen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-13cs
dcterms.modified2017-06-23-07:55:18cs
thesis.disciplineZáklady strojního inženýrstvícs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid101209en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2021.11.12 13:07:51en
sync.item.modts2021.11.12 11:59:51en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta strojního inženýrstvícs
dc.contributor.refereeSliwková, Petracs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Dr. Ing. Ivan Mrkvica, Ph.D. (předseda) prof. Dr. Ing. Libor Beneš (místopředseda) Ing. Kateřina Mouralová, Ph.D. (člen) Ing. Oskar Zemčík, Ph.D. (člen) doc. Ing. Karel Kouřil, Ph.D. (člen) Ing. Miroslav Frost (člen)cs
but.defenceBakalář seznámil komisi s obsahem a výsledky své bakalářské práce a zodpověděl otázky vedoucího, oponenta a dalších členů komise: V průběhu obhajoby byly zodpovězeny následující doplňující otázky: 1. Jak jste zjistil velikost zatěžující síly pro analýzu MKP? 2. Jaké materiály lze použít na tiskárně uPrint? 3. Proč v přehledu možných materiálů pro 3D tisk je i dřevo? 4. Jaké vlastnosti by jste ověřoval na prototypové součásti? 5. Lze zlepšit jakost povrchu vytištěné součásti? Otázky členů komise byly zodpovězeny.cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programStrojírenstvícs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record