Show simple item record

The content of aroma active compounds in sweets

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorMaňáková, Adrienacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:28Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:28Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationMAŇÁKOVÁ, A. Obsah aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99706cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65384
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá stanovením aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkách. V teoretické části je popsána technologie jejich výroby od surovin až po konečný výrobek. Dále jsou charakterizovány aromaticky aktivní látky včetně těch potenciálně alergenních a stručně je popsána metoda jejich stanovení pomocí mikroextrakce pevnou fází a plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Cílem experimentální části byla identifikace těkavých látek a následná kvantifikace 24 potenciálně alergenních aromatických látek pomocí metody HS-SPME-GC/MS. Jako modelové vzorky byly použity želatinové bonbony, zakoupené v běžné tržní síti. Mezi vzorky byly nalezeny rozdíly v počtu a druhu těkavých sloučenin. Celkem bylo ve vzorcích identifikováno 230 těkavých sloučenin, včetně 8 alergenních; z toho 55 alkoholů, 68 esterů, 29 alkenů, 18 aldehydů, 25 ketonů, 2 ethery, 3 epoxidy, 9 karboxylových kyselin a 21 ostatních sloučenin.cs
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the assessment of aroma active compounds in non-chocolate confectionery. In the theoretical part the production technology of non-chocolate confectionery from raw materials to final product is described. Furthermore, aroma active substances, including potentially allergenic, are characterized, and the method for their determination by solid phase microextraction and gas chromatography with mass spectrometry is briefly described. The aim of the experimental part was identification of volatile substances and subsequent quantification of 24 potentially allergenic aroma substances by the HS-SPME-GC/MS method. Gummy candies, purchased in the regular market, were used as model samples. The differences in the number and type of volatile compounds were found between the samples. Overall 230 volatile compounds were indetified including 8 allergens. These were composed of 55 alcohols, 68 esters, 29 alkenes, 18 aldehydes, 25 ketones, 2 ethers, 3 epoxides, 9 carboxylic acids and 21 other compounds.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectalergenycs
dc.subjectvonné látkycs
dc.subjectnečokoládové cukrovinkycs
dc.subjectHS-SPME-GC/MScs
dc.subjectallergensen
dc.subjectaroma compoundsen
dc.subjectnon-chocolate confectioneryen
dc.subjectHS-SPME-GC/MSen
dc.titleObsah aromaticky aktivních látek v nečokoládových cukrovinkáchcs
dc.title.alternativeThe content of aroma active compounds in sweetsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-10:17:06cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99706en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:17:57en
sync.item.modts2020.04.01 03:58:08en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVespalcová, Milenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse dr. Mikulíková: Nežádoucí účinky košenily ? prof. Márová: Limity alergenů pro kosmetické výrobky ? Mohou škodit malým dětem ? doc. Diviš: Rozlišení přírodního a syntetického aroma ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record