Show simple item record

Optimalization of techniques of microrheology for characterization of biopolymer hydrogels

dc.contributor.advisorSedláček, Petrcs
dc.contributor.authorDušenková, Alicacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:28Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:28Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationDUŠENKOVÁ, A. Optimalizace mikroreologických technik pro charakterizaci biopolymerních gelů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other100013cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65385
dc.description.abstractHlavným cieľom tejto bakalárskej práce je optimalizácia mikroreologických techník pre charakterizáciu biopolymérnych hydrogélov. K tomu boli vyuţité hydrogély na základe termoreverzibilného biopolyméru – agarózy. Skúmaný bol vplyv inkorporovaného polyelektrolytu (polystyrensulfonátu sodného) na štruktúru a viskoelastické vlastnosti agarózového hydrogélu, a to prostredníctvom fluorescenčných značených častíc, ktoré boli začleňované do štruktúry gélu. Zmena výslednej štruktúry bola najprv pozorovaná prostredníctvom difúznych koeficientov a po úspešnej optimalizácii boli stanovené aj MSD krivky. Meranie bolo uskutočnené fluorescenčnou korelačnou spektroskopiou.cs
dc.description.abstractThe main aim of the bachelor thesis is optimalization of microrheological techniques for characterization of biopolymer hydrogels. Hydrogels, based on thermoreversible biopolymer agarose, were selected for these experiments. The influence of incorporated poly(sodium 4-styrenesulfonate) on structure and viscoelastic properties of agarose hydrogels was investigated through diffusion coefficient and MSD curves. Microrheological properties were studied by fluorescence correlation spectroscopy, by using fluorescent beads, which were embedded in hydrogel systems.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectHydrogélycs
dc.subjectagarózacs
dc.subjectmikroreológiacs
dc.subjectfluorescenčná korelačná spektroskopiacs
dc.subjectHydrogelsen
dc.subjectagaroseen
dc.subjectmicrorheologyen
dc.subjectfluorescence correlation spectroscopyen
dc.titleOptimalizace mikroreologických technik pro charakterizaci biopolymerních gelůcs
dc.title.alternativeOptimalization of techniques of microrheology for characterization of biopolymer hydrogelsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-12cs
dcterms.modified2017-06-12-16:55:30cs
thesis.disciplineChemie pro medicínské aplikacecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav fyzikální a spotřební chemiecs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid100013en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 10:03:10en
sync.item.modts2020.03.31 06:53:54en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSmilek, Jiřícs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. Ing. Miloslav Pekař, CSc. (předseda) prof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (místopředseda) doc. Ing. Petr Dzik, Ph.D. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) prof. Ing. Michal Veselý, CSc. (člen)cs
but.defenceMárová: Jak si vysvětlujete fluorescenci agarozy? Nemohlo dojít ke kontaminaci? Obruča: Máte nějaké podrobnější informace o spektrálních vlastnostech agarózy? Proč fluoreskovala?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a chemické technologiecs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record