Show simple item record

The safety of probiotics used in foods

dc.contributor.advisorŠpanová, Alenacs
dc.contributor.authorBalažovičová, Nikolacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:28Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:28Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationBALAŽOVIČOVÁ, N. Bezpečnost probiotik používaných v potravinách [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99735cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65387
dc.description.abstractV teoretickej časti práce je pozornosť zameraná na definíciu probiotík, na ich zdravotné výhody, na probiotické potraviny, na kritéria bezpečnosti probiotík, vrátane metód identifikácie probiotických baktérií. V praktickej časti práce bola pozornosť zameraná na identifikáciu probiotických baktérií obsiahnutých v mliečnom výrobku Actimel. DNA v kvalite vhodnej pre PCR bola izolovaná pomocou magnetických mikročastíc P(HEMA-co-GMA). Identifikácia bola prevádzaná metódou polymerázovej reťazovej reakcie. Gélovou elektroforézou produktu sa potvrdila prítomnosť bakteriálnej DNA pre doménu Bacteria, rod Lactobacillus a druh Lactobacillus casei. Špecifické produkty PCR o veľkostiach 466 bp (doména Bacteria), 250 bp (rod Lactobacillus) a 136 bp (druh Lactobacillus casei) boli detekované po amplifikácii DNA izolovanej z probiotického mliečneho výrobku.cs
dc.description.abstractThe theoretical part of this thesis focuses on definition of probiotics, their health benefits, probiotic foods, safety criteria for probiotics used in foods, including methods for the identification of probiotic bacteria. Experimental part of work was focused on the identification of probiotic bacteria contained in the milk product Actimel. DNA quality suitable for the PCR was isolated by magnetic microparticles P(HEMA-co-GMA). Identification was estimated using the method of polymerase chain reaction. The presence of DNA of domain Bacteria, genus Lactobacillus and species Lactobacillus casei was confirmed by gel electrophoresis of PCR products. Specific PCR products of the sizes of 466 bp (domain Bacteria), 250 bp (genus Lactobacillus) and 136 bp (Lactobacillus casei) were detected after amplification of DNA isolated from a probiotic milk product.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectprobiotikács
dc.subjectbezpečnostné kritériács
dc.subjectprobiotické potravinycs
dc.subjectprobioticsen
dc.subjectsafety criteriaen
dc.subjectprobiotic foodsen
dc.titleBezpečnost probiotik používaných v potravináchcs
dc.title.alternativeThe safety of probiotics used in foodsen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-15:04:40cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99735en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 01:07:06en
sync.item.modts2020.04.01 00:07:57en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeRittich, Bohuslavcs
dc.description.markBcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Obruča: Deklarace počtu buněk na obalu výrobku ? prof. Márová: Jsou některá probiotika nebezpečná ? Identifikace rezistence proti ATB ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record