Show simple item record

Determination of basic analytical parameters of paprika of different geographic origin

dc.contributor.advisorDiviš, Pavelcs
dc.contributor.authorCagáňová, Lindacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:29Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:29Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationCAGÁŇOVÁ, L. Stanovení základních analytických parametrů mleté papriky různého geografického původu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99934cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65389
dc.description.abstractCieľom tejto bakalárskej práce bolo stanoviť základné analytické parametre mletej papriky rôzneho geografického pôvodu ako ASTA farbivosť, pH, obsah vlhkosti a popola. Teoretická časť sa predovšetkým zameriava na charakteristiku papriky, jej rozdelenie, chemické zloženie a výrobu mletej papriky. Taktiež sa zaoberá aj problematikou korenia konkrétne jeho rozdelením, významom a uskladnením. V experimentálnej časti sú načrtnuté jednotlivé postupy stanovenia parametrov (ASTA, pH, vlhkosť, popol) desiatich druhov mletých paprík. Hodnoty ASTA farbivosti vzoriek sa pohybovali v rozmedzí 80 – 175 ASTA jednotiek. Analýzou pH bolo preukázané, že všetky vzorky paprikových extraktov vykazovali kyslý charakter s pH okolo 5. Obsah celkovej vlhkosti a popola prítomného vo vzorkách predstavoval 8 – 15 % a 5 – 7 % hm.cs
dc.description.abstractThe aim of this bachelor thesis was to determine the basic analytical parameters of paprika of different geographic origin such as ASTA colour, pH, moisture content and ash. The theoretical part primarily focuses on the characteristic of paprika, it´s division, the chemical composition and the production of ground red pepper. It also deals with spice issues, it´s division, meaning in and storage. In the experimental part there are outlined the individual procedures of determination of parameters (ASTA, pH, moisture, ash) of ten samples of ground red pepper. ASTA values ranged from 80 – 175 ASTA units. Analysis of pH showed that all samples of pepper extracts showed an acidic pH with value around 5. The total moisture and ash content in the samples was 8 – 15 % and 5 – 7 %.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectkoreniecs
dc.subjectpaprikacs
dc.subjectASTAcs
dc.subjectpHcs
dc.subjectvlhkosťcs
dc.subjectpopolcs
dc.subjectspiceen
dc.subjectpaprikaen
dc.subjectASTAen
dc.subjectpHen
dc.subjecthumidityen
dc.subjectashen
dc.titleStanovení základních analytických parametrů mleté papriky různého geografického původucs
dc.title.alternativeDetermination of basic analytical parameters of paprika of different geographic originen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-19cs
dcterms.modified2017-06-19-15:31:38cs
thesis.disciplinePotravinářská chemiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99934en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.03.31 07:02:52en
sync.item.modts2020.03.31 05:51:43en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeVespalcová, Milenacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse dr. Mikulíková: Označení vzorků ? doc. Španová: Měření pH ? doc. Obruča: Existuje senzorické hodnocení papriky ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record