Show simple item record

Assessment of fatty acids in selected type of cheese

dc.contributor.advisorVítová, Evacs
dc.contributor.authorTěšíková, Karolínacs
dc.date.accessioned2019-05-17T14:11:29Z
dc.date.available2019-05-17T14:11:29Z
dc.date.created2017cs
dc.identifier.citationTĚŠÍKOVÁ, K. Stanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýra [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2017.cs
dc.identifier.other99495cs
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11012/65390
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá identifikací a kvantifikací volných a vázaných mastných kyselin v modelových sýrech typu Moravský bochník, vyrobených na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Teoretická část se zabývá charakteristikou lipidů a mastných kyselin. Dále je zde rozebráno rozdělení sýrů, popis výroby a jejich složení. Na závěr je popsána plynová chromatografie jako nejčastěji používaná metoda pro stanovení mastných kyselin. V experimentální části byl porovnán obsah volných a vázaných mastných kyselin ve čtyřech modelových vzorcích sýrů v závislosti na použitých sýrařských kulturách. Pro extrakci lipidů ze vzorků sýrů byla zvolena metoda podle ČSN EN ISO 1735:2005. Přítomné mastné kyseliny byly identifikovány a kvantifikovány pomocí plynové chromatografie s plamenovou ionizační detekcí po převedení na methylestery kyselou esterifikací methanolickým roztokem bortrifluoridu jako katalyzátorem. Celkem bylo ve vzorcích sýra identifikováno 32 vázaných a 20 volných mastných kyselin.cs
dc.description.abstractThis bachelor’s thesis is focused on identification and quantification of free and bound fatty acids in model cheeses of „Moravský bochník“, made at Tomáš Baťa University in Zlín. Theoretical part is dealing with characteristics of lipids and fatty acids. Furthermore, the classification of cheese types and description of their production and composition are discussed. Finally, the gas chromatography is described as a most commonly used method for assessment of fatty acids. The experimental part focuses on comparing the content of free and bound fatty acids in four model cheeses in relation to the use of different microbial cultures. The method according to the ČSN EN ISO 1735:2005 was employed for extraction of lipids from cheese samples. The present fatty acids were identified and quantified by gas chromatography with flame ionization detector after conversion to methylesters using acid-catalysed esterification with a methanolic solution of boron trifluoride. In total, 32 bound and 20 free fatty acids were identified in cheese samples.en
dc.language.isocscs
dc.publisherVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemickács
dc.rightsStandardní licenční smlouva - přístup k plnému textu bez omezenícs
dc.subjectsýrycs
dc.subjectlipidycs
dc.subjectmastné kyselinycs
dc.subjectGCcs
dc.subjectcheeseen
dc.subjectlipidsen
dc.subjectfatty acidsen
dc.subjectGCen
dc.titleStanovení mastných kyselin ve vybraném typu sýracs
dc.title.alternativeAssessment of fatty acids in selected type of cheeseen
dc.typeTextcs
dcterms.dateAccepted2017-06-20cs
dcterms.modified2017-06-20-18:45:46cs
thesis.disciplineBiotechnologiecs
thesis.grantorVysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. Ústav chemie potravin a biotechnologiícs
thesis.levelBakalářskýcs
thesis.nameBc.cs
sync.item.dbid99495en
sync.item.dbtypeZPen
sync.item.insts2020.04.01 06:17:59en
sync.item.modts2020.04.01 04:21:50en
eprints.affiliatedInstitution.facultyFakulta chemickács
dc.contributor.refereeSůkalová, Kateřinacs
dc.description.markAcs
dc.type.driverbachelorThesisen
dc.type.evskpbakalářská prácecs
but.committeeprof. RNDr. Ivana Márová, CSc. (předseda) doc. Ing. Pavel Diviš, Ph.D. (místopředseda) doc. Ing. Bohuslav Rittich, CSc. (člen) doc. RNDr. Alena Španová, CSc. (člen) doc. Ing. Stanislav Obruča, Ph.D. (člen) RNDr. Renata Mikulíková, Ph.D. (člen)cs
but.defence1. Studentka seznámila členy komise s náplní a cílem bakalářské práce. 2. Byly přečteny posudky na bakalářskou práci. 3. Studentka akceptovala všechny připomínky oponenta a na všechny otázky odpověděla v plné šíři. Diskuse doc. Španová: Použitý MB kmen ?cs
but.resultpráce byla úspěšně obhájenacs
but.programChemie a technologie potravincs
but.jazykčeština (Czech)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record